Razem
dla serca!

Nasze cele

Poprawa
zdrowia

Współpraca
transgraniczna

Dostępność
ablacji

Profilaktyka
kardiologiczna

Dowiedz się o ablacji

Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

stocki_03

Spotkania robocze

 

stocki_05

Wymian doświadczeń

 

stocki_07

Promocja i informacja

 

stocki_09

Projekt

 

więcej więcej więcej więcej

więcej aktualności

O projekcie

Cele

Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców Województwa Lubelskiego oraz Obwodu Brzeskiego  poprzez zwiększenie zakresu świadczonych usług, rozwój współpracy transgranicznej jednostek ochrony zdrowia, wzmocnienie ich potencjału oraz transfer wiedzy między nimi.

Działania

W projekcie zaplanowano wykonanie łącznie 8 działań inwestycyjnych oraz nieinwestycynych. W tym m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, dostosowaniem do najwyższych standardów pomieszczeń szpitalnych, szkolenia personelu oraz transfer wiedzy pomiędzy partnerami

Rezultaty

Rezultatem działań projektowych będzie poszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez Partnerów projektu poprzez stworzenie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę pracowni kardiologicznych jak również podniesienie kwalifikacji personelu obu jednostek medycznych.

Zespół

W skład zespołu projektowego powołanego przez Partnerów projektu wchodzą wykwalifikowani specjaliści odpowiedzialni za wszystkie aspekty realizacji przedsięwzięcia.

więcej więcej więcej więcej

ikona-serce

Choroby układu krążenia

Są one główną przyczyną problemów zdrowotnych mieszkańców regionu objętego programem. Odpowiadają one za około 50% wszystkich zgonów.

ikona-znacznik

Współpraca transgraniczna

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy WSzS w Białej Podlaskiej oraz SO w Brześciu podmioty te zobowiązują się do realizacji wspólnych działań zmierzających do poprawy zdrowia mieszkańców obszaru

ikona-lekarz

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest w 90% ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10% wartości stanowią środki własne Partnerów.  Realizację projektu przewidziano na lata 2013-2015

ikona-tabletka

PL-BY-UA

Program współpracy transgranicznej jest elementem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowiącego inicjatywę Komisji Europejskiej, której celem jest rozwój współpracy pomiędzy UE a państwami sąsiedzkimi

więcej więcej więcej Strona Programu PL-BY-UA

Projekt w liczbach

101szt. 408,79m2 1procedura 4.186.537 euro

nowoczesnego
sprzętu

zmodernizowanych
pomieszczeń

nowa procedura
medyczna

wartość
projektu

do powstałych pracowni hemodynamicznych Pod potrzeby pracowni hemodynamicznych Leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji Całkowita wartość
projektu
więcej

Projekt realizują

Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej

to największe centrum diagnostyczno – lecznicze północnej części województwa lubelskiego. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą ok. 380 tys. mieszkańców.

 

Szpital
Obwodowy
w Brześciu

jako największa jednostka medyczna w obwodzie brzeskim świadczy szeroki wachlarz usług medycznych. Specjalistyczną opieką medyczną obejmuje ponad 1 300 tysięcy mieszkańców

 

ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 414 72 11

 

ul. Medycynskaja 7
224027 Brześć
tel. +375 162 42 00 34

 

e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl
www.szpitalbp.pl
e-mail: bob@brest.by
www.hospital.brest.by
więcej więcej

 

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Kontakt codziennie
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
Tel. +48 83 414 73 90
od godz. 7:30 do 15:00
Fax +48 83 414 72 20
e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl
Formularz
+48 83 414 73 90