I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

W dniach 23 – 24 października 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Była to wyjątkowa inicjatywa – pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach. Uczestnikami forum byli przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.
Oficjalnego otwarcia I Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Leonid Tsuprik – Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński, podczas wystąpienia wspomniał o realizowanym projekcie wspólnie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu, o wymiernych korzyściach, jak również nawiązaniu wzajemnej współpracy. Należy zaznaczyć, że Polsko – Białoruski Szczyt Zdrowia był pierwszym w Polsce takim przedsięwzięciem.

 

Pierwszą część Forum rozpoczęła Sesja Inauguracyjna pod hasłem: Słabe i mocne strony ochrony zdrowia Polski i Białorusi – porównanie systemów. Lek. med. Robert Wróbel wygłosił prezentację podsumowującą Projekt pt. „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013″, podczas której dokonał analizy przedsięwzięcia oraz efektów inwestycji.

 

Podsumowaniem sesji był uroczysty moment podpisania Umowy o Współpracę pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej oraz Szpitalem Obwodowym w Brześciu. Celem umowy jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy i kontynuacja dobrych praktyk w zakresie działalności naukowej, praktyki lekarskiej oraz wymiany doświadczeń i szkolenia kadry.

 

Głównym elementem Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia były sesje tematyczne i dyskusje panelowe. Pierwszego dnia Szczytu – 23 października 2015 r. tematyka sesji dotyczyła zagadnień związanych między innymi z kierunkiem zmian w zakresie polityki zdrowotnej, wschodnim rozwojem biznesu w dziedzinie zdrowia oraz nowej perspektywy finansowania 2014 – 2020 w zakresie wsparcia dla ochrony zdrowia.

 

Dnia 24 października 2015 r. podczas drugiego dnia Szczytu Zdrowia tematyka dyskusji dotyczyła między innymi polityki senioralnej w aspekcie demograficznym, badań i rozwoju w medycynie w zakresie chorób zakaźnych oraz epidemii urazów, jako problemu XXI wieku.
Pierwszy Polsko – Białoruski Szczyt Zdrowia spotkał się z uznaniem wśród uczestników i zaproszonych gości. Do udziału w dyskusjach i obradach Szczytu Zdrowia zaproszono osoby należące do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia i technologii medycznych.

 

Szczyt Zdrowia był doskonałą okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowej współpracy. Była to debata o stanie obecnym i przyszłości systemów ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi oraz szansach współpracy pomiędzy tymi krajami.

 

Mamy nadzieję, iż zapoczątkowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej I Polsko – Białoruski Szczyt Zdrowia stanie się cyklicznym Forum organizowanym w myśl idei wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia oraz podsumowania dotychczasowych działań.

 

 

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

 

szczyt_zdrowia (48)

Powrót do strony głównej