Rozliczenie końowe projektu

W związku z zakończeniem realizacji projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, jako Lider projektu, jest w trakcie przygotowywania końcowego raportu finansowego w zakresie poniesionych wydatków na realizację przewidzianych w projekcie zadań.

 

Do raportu Lider dołącza również raport audytora, odpowiedzialnego za badanie poprawności finansowej prowadzonych działań projektowych.

 

W najbliższym czasie całość dokumentacji zostanie przedłożona do akceptacji Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

Powrót do strony głównej