Brzeski Szpital Obwodowy

W strukturze ochrony zdrowia Republiki Białoruś Obwodowy Szpital w Brześciu klasyfikuje się jako regionalny wieloprofilowy szpital trzeciego (obwodowego) poziomu świadczenia pomocy medycznej. Rejon na terenie którego działa szpital liczy 1385,4 tysięcy mieszkańców Obwodu Brzeskiego.

 

W systemie łóżkowym Obwodowego Szpitala Brzeskiego jest 986 łóżek, w tym: oddział chirurgiczny stanowi 53,2% (525 łóżek), internistyczny – 26,4% (260 łóżek), zakaźny – 12,2% (120 łóżek), neurologiczny – 4.6% (45 łóżek), reanimacji i intensywnej terapii – 3.6% (36 łóżek). Przy szpitalu działa także przychodnia; podczas jednej zmiany realizowanych jest tutaj 480 wizyt.

 

W przychodni i poszczególnych oddziałach usługi medyczne są świadczone w zakresie 29 specjalizacji: transplantologii, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii wewnątrznaczyniowej (endowaskularnej), torakochirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurochirurgii, urologii, kombustiologii, chirurgii ortopedycznej i urazowej, okulistyki, otorynolaryngologii, kardiologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, medycyny pracy, gastroenterologii, hematologii, nefrologii, neurologii, chorób zakaźnych oraz onkologii.

 

Placówka posiada potężną bazę diagnostyczną: oddział diagnostyki obrazowej z pracowniami tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (codziennie przeprowadzanych jest ponad 15 000 TK i 5 000 RM), pracownię diagnostyki ultrasonograficznej oraz diagnostyki laboratoryjnej. Praca w jednostkach diagnostycznych trwa całą dobę.

 

Załoga Szpitala liczy 2142 etatowych pracowników. 321 osób to lekarze, a 677 – pracownicy medyczni. W skali roku na leczeniu stacjonarnym w szpitalu przebywa 27 tysięcy pacjentów, przeprowadzanych jest 14 000 operacji, w tym 1200 wysokotechnologicznych i 780 skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Operacyjna aktywność chirurgów wynosi minimum 75%. Na każdy zespół operacyjny przypadają średnio 3 operacje dziennie.

 

W przychodni każdego roku na wizyty konsultacyjne przyjętych jest przeszło 100 tysięcy pacjentów.

 

Priorytety w pracy Brzeskiego Szpitala Obwodowego:

  • oddział z pracownią angiografii i chirurgii endowaskularnej pod kontrolą RTG – pełne spektrum badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych na płaszczyźnie naczyniowej: angioplastyka i stentowanie tętnic wieńcowych, szyjnych, nerkowych i obwodowych, zabiegi umieszczenia filtra w żyle głównej;
  • oddział kardiochirurgii – pomostowanie aortalno-wieńcowe na pracującym sercu i z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, wszczepianie sztucznej zastawki serca, wszczepianie rozruszników serca. – co roku przeprowadza się do 1000 operacji serca. W 2014 roku wykonano 1099 koronarografii, 916 operacji na sercu;
  • oddział chirurgii naczyniowej – operacje na dużych naczyniach peryferyjnych (obwodowych), w tym na tętnicach szyjnych i poniższych gałęziach aorty, naczyniach kończyn dolnych;
  • oddział koordynacji ds. pobierania organów i tkanek do transplantacji. W 2014 roku przetworzono 156 wiadomości o istnieniu potencjalnego dawcy (2013r. = 165), w tym dokonano 42 pobrań organów od dawcy. (2013 r.= 51). Poziom dawstwa organów od zmarłych dawców w obwodzie brzeskim wyniósł 30,2 dawcy na 1 mln. mieszkańców;
  • oddział transplantacji – przeprowadzono 160 transplantacji nerek, 2 przeszczepy wątroby, anatomiczne resekcje wątroby;
  • odział chirurgii – laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, śledziony, trzustki, tyreoidektomia endoskopowa przy guzkowej patologii tarczycy;
  • oddział torakochirurgii – torakoskopowa resekcja płuca, torakoskopowe leczenie przepukliny przepony, schorzeń i uszkodzeń przełyku, laparoskopowa hernioplastyka rozworu przełykowego, małoinwazyjna chirurgia endoskopowa przy miejscowej patologii organów śródpiersia i uchyłkach przełyku;
  • oddział urologiczny – operacje laparoskopowego wycięcia torbieli nerkowych, laserowa ureterolitotrypsja i cystolitotrypsja, laserowa resekcja nerki, laparaskopowa nefropeksja.
  • oddział ortopedii i chirurgii urazowej – operacje z zakresu protezowania stawów: biodrowego i kolanowego (do 600 rocznie);
  • oddział mikrochirurgii oka – usunięcie zaćmy, korekcja zeza, operacje przy odwarstwieniu siatkówki.

 

Placówka ochrony zdrowia „Obwodowy Szpital w Brześciu” jest obwodowym, organizacyjno-dydaktycznym, naukowym centrum poszerzania kwalifikacji lekarzy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC_8458__

DSC_2217_

DSC_2364_

IMG_8308

IMG_8728

Powrót do strony głównej