Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jedną z najbardziej innowacyjnych placówek medycznych północnej części województwa lubelskiego pełniącą rolę centrum diagnostyczno – leczniczego dla ponad 300 tysięcy mieszkańców regionu. Świadczenia zdrowotne oferowane przez szpital udzielane są w warunkach leczenia szpitalnego, a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zmodernizowane, przyszpitalne lądowisko dla śmigłowców przystosowane do przeprowadzania nocnych operacji lotniczych umożliwia całodobowy transport pacjentów w przestrzeni powietrznej.

 

Średniorocznie w bialskim szpitalu hospitalizowanych jest ponad 27 tys. pacjentów i udzielanych jest około 110 tys. porad specjalistycznych.

 

Każdego dnia w specjalistycznych poradniach i oddziałach szpitalnych licząca blisko 1000 osób wysoko wykwalifikowana kadra medyczna niesie pomoc pacjentom naszego regionu. Lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy wykonujący inne zawody medyczne posiadają liczne specjalizacje i tytuły naukowe. Na co dzień udzielają świadczeń zdrowotnych, ale stanowią również potencjał dydaktyczny w kształceniu młodzieży akademickiej.

 

Nowoczesny i ucyfrowiony Dział Diagnostyki Obrazowej, posiadające certyfikaty jakości oraz dokładności wykonywanych analiz Dział Diagnostyki Laboratoryjnej i Laboratorium Mikrobiologiczne, Centralna Pracownia Endoskopii wyposażona w nowej generacji aparaturę medyczną, gwarantują pacjentom bezpieczną diagnostykę na wysokim poziomie.

 

Szpital współpracuje z cenionymi ośrodkami medycznymi oraz specjalistami z terenu całej Polski m.in. w zakresie kardiologii, ginekologii i położnictwa, neonatologii, otolaryngologii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii.

 

W ostatnich latach bialski szpital przeszedł dużą metamorfozę. Przebudowa oddziałów, termomodernizacja, oddanie do użytku dwóch nowych budynków i jednego powiększonego o nowe piętro znacznie poprawiły warunki hospitalizacji, a także komfort pracy. Budynek Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych to profesjonalne zaplecze lokalowe przystosowane na potrzeby funkcjonowania Oddziału Chorób Zakaźnych,
Oddziału Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, Poradni Alergologicznej, Poradni Gruźlicy i Chorob Płuc oraz Poradni Chorób Zakaźnych. Tu prowadzone są działania w ramach filtra epidemiologicznego zapewniające bezpieczeństwo w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej. W Centrum Dydaktyczno – Administracyjnym działalność prowadzą: Poradnia Rehabilitacyjna, Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej, administracja szpitala oraz ogólnodostępny hotel.

 

W listopadzie 2015 r. w partnerstwie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu zakończyła się realizacja projektu, w wyniku którego szpital pozyskał druga Pracownię Hemodynamiki. Realizacja wszelkich przedsięwzięć skutkowała również doposażeniem szpitala w nowej technologii specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.

 

Wśród licznych osiągnięć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na szczególną uwagę zasługuje uzyskanie po raz kolejny Akredytacji Ministra Zdrowia, posiadanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymogami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, ISO 27001:2005. W 2014 r. w rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez Rzeczpospolitą i CMJ w Krakowie, szpital zajął 2 miejsce w Polsce, w kategorii najlepszy szpital zabiegowy, wielospecjalistyczny i onkologiczny, 1 miejsce w kategorii najlepszy szpital w województwie lubelskim oraz 2 miejsce w kategorii najlepszy szpital pod względem jakości opieki medycznej. Ponadto WSzS otrzymał Złote Godło Najwyższej Jakości Quality International w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości. Bialski szpital jest Ambasadorem Województwa Lubelskiego, laureatem XIV edycji konkursu o Kryształową Cegłę, otrzymał nagrodę „Złoty Żuraw” oraz nagrodę dla przedstawicieli światowego biznesu The Bizz. Na konto osiągnięć szpitala wpisuje się również prestiżowy tytuł „Gazele Biznesu 2014” oraz Międzynarodowy Certyfikat Jakości.

 

Dla zapewnienia społeczeństwu należytej opieki i ochrony angażowane są wszystkie możliwe środki, służące osiągnięciu celu nadrzędnego Szpitala, jakim jest dobro pacjenta.

 

34_DSC1074

 

27_DSC3985

 

DCIM100GOPRO

 

DCIM100GOPRO

 

1_DSC3907

 

3_DSC3513

 

 

1_DSC4833

 

_DSC4738

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej