Projekt

Główną przyczyną śmiertelności mieszkańców Województwa Lubelskiego (PL) i Obwodu Brzeskiego (BY) są choroby układu krążenia.
Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Szpital Obwodowy w Brześciu postanowiły nawiązać współpracę, która ułatwi miejscowej ludności dostęp do specjalistycznej opieki medycznej oraz stanie naprzeciwko wyzwaniu, jakim jest zmniejszenie umieralności na choroby układu krążenia w województwie lubelskim i obwodzie brzeskim.

 

W wyniku tej współpracy w dniu 28 listopada 2012 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej a Szpitalem Obwodowym w Brześciu, dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013″.
Podpisy pod umową złożyli Dyrektor Szpitala Obwodowego w Brześciu Aleksander Karpicki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński.

 

Czas realizacji projektu:

20.06.2013-19.11.2015

 

Uczestnicy projektu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Lider)
Szpital Obwodowy w Brześciu (Partner)

 

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013:

Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości Współpracy

 

Wartość całkowita: 4 186 537,21 EUR
Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 3 767 883,49 EUR

 

Działania:

  1. Utworzenie pracowni hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
  2. Utworzenie pracowni kardiologii w Szpitalu Obwodowym w Brześciu.
  3. Wymiana doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układ krążenia.
  4. Konferencje medyczno-promocyjne.
  5. Spotkania robocze zespołu realizującego projekt.
  6. Promocja i informacja.
  7. Zarządzanie projektem.
  8. Audyt finansowy.

 

DSC_0056

 

 

DSC_0063

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej