Cele projektu

Cel ogólny: poprawa zdrowia mieszkańców obszaru przygranicznego poprzez zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej jednostek ochrony zdrowia.

 

Cele szczegółowe:
1. Rozwój pomocy kardiologicznej poprzez poprawę współpracy medycznej ośrodków obszaru przygranicznego w zakresie leczenia chorób układu krążenia.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie leczenia zaburzeń czynności serca.
3. Opracowanie programu kwalifikacji pacjentów do leczenia za pomocą zróżnicowanych metod leczniczych, w tym metodą tradycyjną i metodą ablacji.
4. Poprawa wykorzystania potencjału medycznego placówek poprzez wymianę doświadczeń i przeszkolenie personelu w zakresie wykonywania zabiegów ablacji.
5. Zapoznanie środowiska medycznego i społeczeństwa z najnowszymi metodami leczenia zaburzeń rytmu serca.

 

 

 

_DSC3674

 

 

Powrót na stronę główną