Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na Białorusi. Umieralność z tego powodu w obu krajach należy do jednych z najwyższych w Europie. Badania pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywa współczesny styl życia.

 

Czynniki ryzyka:

 • mężczyźni > 45 lat;
 • kobiety > 55 lat;
 • palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • zaburzenia lipidowe;
 • stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów;
 • cukrzyca; otyłość; mała aktywność fizyczna.

 

O zaburzeniach pracy serca możemy mówić wówczas gdy zostanie zakłócona prawidłowa częstotliwość i miarowość jego pracy. Nieprawidłowości te polegają w głównej mierze na zmianie częstości pracy serca: przyśpieszeniu lub zwolnieniu (z zachowaniem rytmiczności) oraz zniekształceniu rytmiczności narządu. Część z zaburzeń rytmu serca występuje incydentalnie i polegają głównie na wystąpieniu dodatkowych skurczów o zmiennej częstotliwości, pozostałe to nawracające częstoskurcze napadowe lub zbyt wolna akcja serca.
Zaburzenia rytmu serca mogą wystąpić u osób w każdym wieku. Nie muszą być następstwem lub mieć przyczynę w chorobie serca lub innych poza sercowych schorzeń, nieprawidłowości pracy mięśnia sercowego dotyczą również osób zdrowych. Najczęściej w takich przypadkach są one następstwem zakłóceń powstawania i/lub przewodzenia elektrycznego w sercu.

 

 

Przyczynami zaburzeń rytmu serca wywołane chorobami układu sercowo-naczyniowego są:

 • choroba niedokrwienna serca,
 • kardiomiopatie,
 • zawał serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wady serca,
 • niewydolność serca,
 • zapalenie mięśnia sercowego.

 

Pozasercowymi przyczynami zaburzeń rytmu serca są:

 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
 • niedotlenienie,
 • zaburzenia hormonalne,
 • choroby układy nerwowego,
 • choroby układowe i metaboliczne.

 

Przyczyny zaburzeń rytmu serca u osób klinicznie zdrowych:

 • palenie tytoniu,
 • nadużywanie alkoholu, kawy oraz narkotyków,
 • przyjmowane farmaceutyki (leki przeciwdepresyjne).

 

Literatura przedmiotu dzieli zaburzenia rytmu serca na trzy grupy:

 • zaburzenie tworzenia impulsów elektrycznych (niemiarowość zatokową, bradykardię zatokową, tachykardia, częstoskurcze nadkomorowe, trzepotanie przedsionków, migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, trzepotanie komór, migotanie komór),
 • zaburzenia przewodzenia (blok zatokowo- przesionkowy, blok przedsionkowo komorowy I,II,III stopnia, blok wewnątrzkomorowy),
 • zespół preekscytacji.

 

Do najpowszechniejszych objawów zaburzeń rytmu serca zaliczyć należy:

 • uczucie niemiarowej pracy serca, tak zwane kołatanie serca,
 • uczucie zatrzymywania się lub przeskakiwania serca,
 • zawroty głowy, omdlenia,
 • duszności,
 • wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego,
 • ból lub uczucie ciężkości w klatce piersiowej,
 • częste oddawanie moczu,
 • uczucie lęku.

 

W diagnostyce opisywanego schorzenia wykorzystuje się:

 • wywiad oraz badanie przedmiotowe,
 • badanie EKG oraz EKG metodą Holtera,
 • echokardiografię,
 • test wysiłkowy,
 • badania laboratoryjne w tym hormonów tarczycy,
 • badania elektrofizjologiczne.

 

 

Powrót do strony głównej