Rezultaty

  1.  Wdrożenie w obu jednostkach nowej procedury medycznej (ablacja).
  2. Zwiększenie potencjału jednostek w zakresie leczenia chorób układu krążenia.
  3. Opracowanie procedury kwalifikacji pacjentów do zabiegu ablacji.
  4. Podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego.
  5. Zapoznanie środowiska medycznego i społeczeństwa z najnowszymi metodami leczenia zaburzeń rytmu serca.

 

DSC_2217_

IMG_1232

 

Powrót do strony głównej