Audyt finansowy

Audyt zostanie sporządzony przez specjalistyczną firmę, która odpowiedzialna będzie za zbadanie poprawności finansowej prowadzonych działań projektowych oraz zdolności do utrzymania rezultatów projektu zarówno przez Lidera jak i Partnera przedstawionego przedsięwzięcia.

 

W okresie trwania projektu Lider złożył dwa częściowe raporty finansowe oraz końcowy raport finansowy obejmujące opinie (raporty) audytora w zakresie prawidłowości poniesionych wydatków w projekcie. Raporty te zostały pozytywnie rozpatrzone przez Instytucję Zarządzającą oraz dokonano płatności końcowej.