Konferencja otwarcia projektu

W dniach 13-14 września 2013 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Ablacja w leczeniu arytmii serca – standard czy wskazanie” otwierająca Projekt „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013″ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, połączona z obchodami Jubileuszu 5-lecia Pracowni Hemodynamiki.

 

Konferencję Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman oraz Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski.

 

Temu wydarzeniu naukowemu Komisja ds. Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznała 5 pkt. edukacyjnych.

 

W konferencji uczestniczyło 130 osób, wśród których byli wybitni kardiolodzy i naukowcy ośrodków kardiologicznych z Polski i Białorusi min.: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński Kierownik Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie, dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Lubiński z Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk i dr hab. n. med. prof. nadzw. Łukasz Szumowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Siergiej Panko z Brzeskiego Obwodowego Szpitala w Brześciu. Swoją obecnością konferencję zaszczyciła również Pani prof. dr hab. n. med. Teresa Widomska-Czekajska Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii Województwa Lubelskiego. Ponadto konferencji uczestniczy pracownicy Szpitali realizujących projekt, lokalne władze i media.

1.Konf
7. Konf
9. Konf
13. Konf
17. Konf