Promocja i informacja

W okresie projektu zostały zrealizowane następujące działania informacyjno-promocyjne:

  • wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych – 2 tablice informacyjne zostały zawieszone w dobranych miejscach na początku realizacji prac i 2 tablice pamiątkowe umieszczone po zakończeniu prac projektowych;
  • opracowanie strony internetowej projektu ukazującej postępy realizacyjne poszczególnych zadań projektowych, materiałów opracowanych w ramach projektu i promującej źródła finansowania projektu;
  • druk ulotek, plakatów, wykonanie roll-upów służących promocji źródeł finansowania projektu. Materiały niniejsze zostały wykorzystane podczas konferencji, spotkań projektowych a także rozmieszczone w szpitalach w celu poinformowania pacjentów o realizacji projektu;
  • publikacja ogłoszeń prasowych – promocja źródeł finansowania projektu;
  • dystrybucja gadżetów promocyjnych – teczki, długopisy, notatniki, identyfikatory, kalendarze biurowe, torby reklamowe, pendrive, zestawy piśmiennicze, promujące źródła finansowania projektu. Gadżety zostały wykorzystane podczas konferencji  organizowanych przez WSzS w Białej Podlaskiej i SO w Brześciu, przekazane uczestnikom I Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia oraz osobom odwiedzającym szpitale;
  • przygotowanie publikacji podsumowującej realizację projektu.