Utworzenie pracowni hemodynamiki w Szpitalu Obwodowym w Brześciu

W ramach projektu powstała w Szpitalu Obwodowym w Brześciu powstała nowa Pracownia Hemodynamiki. W ramach robót adaptacyjnych przystosowano pomieszczenia w sąsiedztwie Bloku operacyjnego. Prace adaptacyjne realizowane były w okresie od 2014do 2015 i objęły 214 m2.

 

Nową pracownie wyposażono w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w tym między innymi:

  • aparat do badań kardiologicznych i obwodowych typu Biplane,
  • FFR-do pomiarów przepływu płynów,
  • analizator do badania krzepliowści krwi,
  • analizator do adhezji i agegacji płytek.

Powstanie pracowni zwiększyło potencjał Brzeskiego Szpitala obwodowego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Dzięki temu w pracowniach niniejszych będzie można wykonywać dotąd nie wykonywane zabiegi ablacji przynoszące znakomite rezultaty w zakresie leczenia zaburzeń rytmu serca, a także zabiegi angioplastyki naczyń obwodowych w tym tętnic mózgowych.

 

Długookresowym efektem powstania takiej pracowni, będzie również w przyszłości zmniejszenie umieralności na choroby układu krążenia.

 

 

IMG_1166

 

IMG_1171

 

P1050907

 

P1050909

Powrót do strony głównej