Wymiana doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia

W ramach projektu realizowana była wymiana doświadczeń i wiedzy na temat diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w tym metod leczenia arytmii serca z wykorzystaniem zabiegu ablacji, wśród personelu medycznego z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz Szpitala Obwodowego w Brześciu.

 

W ramach tego zadania zorganizowano miedzy innymi:

  • warsztaty dla kadry medycznej z zakresu wykonywania zabiegów ablacji przeprowadzone przez zewnętrznego eksperta – specjalisty w zakresie leczenia z wykorzystaniem zabiegów ablacji;
  • szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi zakupionego sprzętu przeprowadzone przez dostawcę sprzętu;
  • wymianę doświadczeń kadry medycznej w zakresie wykorzystania sprzętu.

Warsztaty dla kadry medycznej odbyły się w obu Szpitalach. W ich ramach lekarze dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniami. Następstwem nawiązanej współpracy są kolejne wizyty, których celem jest  jest podnoszenie kwalifikacji personelu, realizowane już poza zakresem projektu. Pokazuje to, że nawiązanie w ramach projektu współpracy było potrzebne oraz że jest ona kontynuowana i ma realny wymiar.

 

IMG_1185

 

IMG_1192

IMG_1226

 

IMG_1228

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej