Utworzenie pracowni hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

W ramach projektu powstała w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskiej nowa Pracownia Hemodynamiki. Roboty adaptacyjne obejmowały pomieszczenia o powierzchni 194 m2 w sąsiedztwie dotychczasowego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej. Prace adaptacyjne prowadzone były o okresie od lipca do września 2013 r.

 

Nową pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w tym między innymi:

  • Aparat do badań kardiologicznych i obwodowych wraz z wyposażeniem,
  • System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS,
  • FFR – do pomiarów przepływu płynów,
  • Analizator do badania krzepliwości krwi,
  • Analizator adhezji agregacji i płytek,
  • Konsola do rotablacji,
  • System Ablacji,
  • Optyczna tomografia koherentna,
  • Urządzenie do hipotermii wewnątrznaczyniowej.

 

Powstanie pracowni zwiększyło potencjał Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Dzięki temu w pracowniach niniejszych będzie można wykonywać dotąd nie wykonywane zabiegi ablacji przynoszące znakomite rezultaty w zakresie leczenia zaburzeń rytmu serca.

 

Długookresowym efektem powstania takiej pracowni, będzie również w przyszłości zmniejszenie umieralności na choroby układu krążenia oraz w krótkim okresie skrócenie okresu oczekiwania na specjalistyczne badania/zabiegi kardiologiczne.

 

3_Bia_a-Podlaska-Kardiologia_06

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Powrót do strony głównej