Zarządzanie projektem

W celu bezproblemowej i sprawnej realizacji projektu powołany zespół projektowy, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projektu. W skład zespołu wchodzi 10 osób odznaczających się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do prowadzenia powierzonych im obowiązków. Są to następujące osoby:

  • Marcin Kochnio – Koordynator projektu (Biała Podlaska)
  • Igor Sobolewski – Kierownik ds. medycznych (Brześć)
  • Stanisław Dembowski – Specjalista ds. budowlanych (Biała Podlaska)
  • Krystyna Siemionowa – Specjalista ds. budowlanych (Brześć)
  • Marek Uss – Specjalista ds. sprzętu (Biała Podlaska)
  • Sergiej Kozak – Specjalista ds. sprzętu (Brześć)
  • Katarzyna Ulita – Specjalista ds. zamówień publicznych (Biała Podlaska)
  • Natalia Stachowiec – Specjalista ds. zamówień publicznych (Brześć)
  • Anna Sudewicz – Specjalista ds. finansowych (Biała Podlaska)
  • Kamil Olesiejuk – Asystent Koordynatora projektu (Biała Podlaska)

 

 

DSC_2476_

Powrót do strony głównej