Finansowanie

Projekt współfinansowany jest w 90% ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10% stanowią środki własne Partnerów.

 

Wartość ogólna projektu: 4.186.537 EUR

Udział środków UE: 3.767.883 EUR

Wydatki planowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: 1.786.022 EUR

Wydatki planowane w Brzeskim Szpitalu Obwodowym: 2.400.515 EUR

 

 

Powrót na stronę główną